O Alpakach

Alpaka


Alpakas
Alpaki należą do rodziny wielbłądowatych i pochodzą z Ameryki południowej.Przewidana długość życia przynosi ok. 20 lat.Alpaki są inteligentnie, spokojnie, łagodnie i są wyjątkową wytrwałością.Znajdują na nieurodzajnych pastwiskach wystarczające pożywienie ponieważ są bardzo niewymagające.Alpaki żrą około taki sami ilość niż owcy. Przesadzą pożywienie wiele lepiej w energii.

Nie potrzebują specjalnych płotów albo stajen i nie są dotyczące do chorób owców.Na powierzchni 10 hektarów można hodować około 10 zwierząt.Alpaki należą do rządu tylopod, to znaczy, że trawa nie tak obarczona.Co rok klacz wydaje na żwiat jedno młode – tak zwany „Cria”, źrebność trwa 11 do 11 ½ miesięci.